Tokat İli İsmi Nereden Gelmektedir.

Bizanslı coğrafyacı Hierokles Synecdemus MS 6. yüzyılda Kapadokya''''da Eudokia adlı bir kent yer aldığını bildirmiştir. Evliya Çelebi kentin adını Türkçe etimolojiyle arpası bolduğu için atların doymasına atfen Tok-at Osmanlı tarihçisi Uzunçarşılı "surlu şehir" manasına gel Toh-kat olarak açıklamış,Özhan Öztürk ise Pontus adlı çalışmasında Avesta''''da "ülke, şatraplık" anlamına gelen ve ilk olarak MÖ 6. yüzyılda Ahemeniş döneminde Kapadokya için kullanılan "Dahyu" kelimesinin Rum ağzında bozulmuş formu "Dokeia" kelimesinin zamanla Tokat''''a dönüştüğünü iddia etmiştir.[2]..